icon-czech

Slet Bubeníků · Dvě tuny hudebních nástrojů

Na pódiu každý rok rozezní až dvě tuny nástrojů – bicích souprav, činelů, mnoha etnických bubnů a elektroniky, ale i lidské hlasy, gongy, perkuse, barely. Letos přibudou  i melodické nástroje (kytara, hlas). Tento pestrý globálně – hudební mix  každoročně poutá pozornost odborné i laické veřejnosti a koncerty bývají nezapomenutelným hudebním zážitkem. 

english

Gathering Of Drummers · Two tons of musical instruments

On stage each year recognizes up to two tons of musical instruments – drum kits, cymbals, many ethnic drums and electronics, but also human voices, gongs, percussion, drums. Will be added melodic instruments (guitar, voice). This global varied musical mix – annually attracts the attention of professionals and the general public, and concerts are unforgettable musical experience.

Název Slet Bubeníků není náhodný, protože hudebníci se opravdu slétávají z různých zákoutí hudebního světa, z různých stylů a z různých domovských skupin. Ti se vždy napřed  na mnoho dní uzavřou před světem na odlehlém místě v Jizerských horách, kde společně vzývají hledačství a hudební inspiraci.

Každý hudebník vnáší do společné dílny své muzikální zkušenosti, vlastní kulturní tradici, hudební vzdělání –  každý do společné tvoření přichází s vlastními nápady.  Výsledek tohoto globálního tavícího bubenického kotle je vždy fascinující. Dochází k prolnutí všech možných hudebních směrů, etnických vlivů a inspirací.  Každoročně vznikají nové skladby, které jsou pak živě předvedeny na koncertě.

SletBubeniku_project_1SletBubeniku_project_2Ondřej Smeykal

V historii Sletu Bubeníků se mění koncept každý rok, a tak jsme se dočkali například globálního Sletu (zastoupení všech světadílu) afrického Sletu – i dva ročníky se nesly v duchu japonsko-české hudební spolupráce. Slet hostil i filipínské umělce.


čt2Slet Bubeníků – Pavel Fajt (rozhovor 2012)

 

ČT2 Slet Bubeníků - Pavel Fajt

 

www.pavelfajt.com